A/C kurser & KMO godkendelse - tag et professionelt kursus i køleteknik

Arbejder du med HFC-kølemidler i f.eks. air-condition anlæg eller varmepumper, skal du altid have gennemført et kursus i håndtering af kølemidler, før du kan blive godkendt hos KMO (Kølebranchens Miljøordning). Her får du nemlig et indgående kendskab til, hvordan du sikrer en optimal sikkerhed og drift af den type anlæg, som du arbejder med.

Hvilken KMO godkendt uddannelse, du har brug for, afhænger derfor af, hvilken type kølemidler og anlæg, du arbejder med. Her hos Eduterm tilbyder vi:

 • Et 2-dages kursus i A/C anlæg i køretøjer med en fyldningsmængde op til 2,5 kg
 • Et 5-dages kursus i anvendelse af kølemidler i varmepumper og køleanlæg

Begge kurser er baseret på de relevante EU-forordninger og gælder for anlæg med en fyldningsmængde på op til 2,5 kg. Følger du et kursus ved en af vores erfarne undervisere, er du derfor godt på vej til din KMO godkendelse.

2 dages KMO godkendt kursus i auto A/C (307/2008)

På dette kursus kombinerer vi en grundig teoretisk gennemgang med praktiske demonstrationer, hvor du som deltager selv får mulighed for at omsætte din nyerhvervede viden til praksis. Dermed får du en bedre forståelse af, hvordan et aircondition anlæg i et køretøj er opbygget og dets funktionalitet såvel som, hvordan du sikrer en korrekt anvendelse af kølemidler i anlægget.

I løbet af de to kursusdage bliver du undervist i:

 • Kølekredsløbets grundlæggende opbygning og princip
 • De indgående komponenters funktion og placering
 • Korrekt håndtering af HFC-gasser og sikkerhedsforanstaltninger
 • Hvordan du undgår emission og andre miljømæssige aspekter samt Kyoto-aftalen
 • Driftsproblemer, fejlfinding, reparation og kontrol

Du kommer således omkring alle de praktiske og teoretiske elementer, der er omfattet af EU-forordningen 307/2008. Med eksamensbeviset fra dette kursus vil du derfor kunne opnå godkendelse hos KMO til at arbejde med aircondition i biler og andre køretøjer.

5+4 dages KMO godkendt kursus i køleteknik (303/2008 – Kategori II)

Vil du som enkeltperson eller firma opsætte og vedligeholde stationære køleanlæg eller varmepumper, kan du opnå den nødvendige autorisation og godkendelse hos KMO ved at følge dette kursus. Selve kurset forløber over fem dage 2 + 2 dages undervisning, 4 dags selvstudie med praktiske opgaver og 1 dags eksaminering.

I løbet af de fem kursusdage bliver du undervist i:

 • 2 dage sammenhængende i VP/KØL/AC teori
 • 24 timers hjemmestudie med skriftlige opgaver
 • 2 dage sammenhængende praktik i luft/luft Varmepumpe
 • 1 dag skriftlig examen og examen i praktisk arbejde med luft/luft Varmepumpe

Under selvstudiet får du et indgående kendskab til den basale køletekniske teori ved at gennemgå det udleverede kursusmateriale. Samtidig får du stillet en række opgaver inden for køleteknik. Efter dit selvstudium vil du således have et solidt fundament for de afsluttende fem dages kursus og eksaminering, der både omfatter de teoretiske og praktiske områder, som er omfattet af EU-forordningen 303/2008.

Vil du vide mere om vores kurser i køleteknik og godkendelse hos KMO?

Overvejer du at søge om godkendelse hos KMO, er du velkommen til at kontakte os for mere information om priser, og hvornår de næste KMO kurser hos os finder sted. Udfyld blot formularen under Kontakt eller ring til os på 39 67 33 44.

Du kan også finde aktuel information om lovgivning og regulering på området på www.kmo.dk.